Sprawdzenie OC sprawcy wypadku

Jesteś osobą poszkodowaną w kolizji lub wypadku? Nie wiesz, czy pojazd sprawcy ma wykupione ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej? Sprawdź to za darmo – za pośrednictwem Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Baza danych Ośrodka Informacji UFG zawiera informacje o wszystkich sprzedanych polisach komunikacyjnych OC.  Towarzystwa oferujące ten rodzaj ubezpieczeń mają obowiązek przekazywania informacji o nich do Funduszu.

Jeżeli chcesz sprawdzić przez Internet, czy właściciel danego pojazdu posiada ważną umowę ubezpieczenia OC, skorzystaj z naszego systemu informatycznego. Potrzebny będzie  numer rejestracyjny lub numer VIN pojazdu oraz data zdarzenia.
 


Informacja o tym czy ktoś wykupił  ubezpieczenie OC  stanowi istotne wsparcie dla poszkodowanych w wypadkach drogowych, gdyż niekiedy sprawcy kolizji odmawiają okazania swojej polisy OC.  Również dla towarzystw ubezpieczeniowych jest to niezwykle przydatne rozwiązanie. Pozwala bowiem sprawdzić czy podczas zawierania umów ubezpieczeniowych nie dochodzi wielokrotnego ubezpieczenia tego samego auta.